Zawodowcy
Technik elektronik
Technik elektronik (ang*-wyb)
Profil ten pozwala na podjęcie studiów na kierunkach: elektronika, elektrotechnika, mechatronika, telekomunikacja, teleinformatyka, automatyka. Technik elektronik projektuje, montuje, instaluje, uruchamia, konserwuje i naprawia urządzenia elektroniczne. Zakres wykonywanych czynności jest bardzo szeroki z powodu powszechnego stosowania elektroniki we wszystkich dziedzinach życia. Zależnie od zajmowanego stanowiska różne są metody pracy i zakres jego obowiązków. Technicy zatrudnieni w działach konstrukcyjnych przygotowują do produkcji nowe urządzenia, projektują układy elektroniczne, wykorzystując przy tym komputerowe techniki i programy wspomagające projektowanie. Projektują również układy zawierające mikroprocesory, a te wymagają opracowania i wprowadzenia do ich pamięci specjalistycznych programów, następnie testowania i sprawdzenia niezawodności ich pracy oraz osiąganych parametrów roboczych w różnych warunkach elektrycznych, mechanicznych i klimatycznych. Elektronicy powszechnie uczestniczą w projektowaniu układów specjalistycznych produkowanych w małych seriach, zatrudniani są na stanowiskach pracy związanych z serwisowaniem urządzeń elektronicznych, gdzie na podstawie obserwacji i przeprowadzonych pomiarów określają rodzaj uszkodzenia sprzętu i lokalizują uszkodzony element lub podzespół, wymieniają go i uruchamiają urządzenie wprowadzając często do pamięci urządzenia dane i programy utracone w wyniku awarii. Technicy elektronicy zatrudnieni w zakładach produkcyjnych nadzorują prawidłowość montażu podzespołów wykonywanych coraz częściej przez precyzyjnie działające automaty montażowe, które należy obsłużyć, monitorować ich parametry robocze, dostrajać do stawianych wymagań dokładności powstających urządzeń oraz dokonać kontroli jakości powstałych produktów. W produkcjach wielkoseryjnych technicy elektronicy obsługują automatyczne linie produkcyjne korzystając z mnogości programów komputerowych do projektowania, procesu montażu, strojenia i kontroli jakości wyrobów.
Zawód: Technik elektronik (ang*-wyb)
Kwalifikacje: 1-ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Liczba miejsc: 20
Nauczane języki:
Pierwszy język
angielski od podstaw lub angielski kontynuacja
Drugi(e) język(i):
niemiecki od podstaw lub niemiecki kontynuacja
francuski od podstaw lub francuski kontynuacja
rosyjski od podstaw lub rosyjski kontynuacja
hiszpański od podstaw lub hiszpański kontynuacja 
Punktacja:
Minimalna liczba punktów: 50
Maksymalna liczba punktów: 200
Przedmioty punktowane:
1. j. polski,
2. matematyka,
3. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. angielski, wos, technika)
4. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy, wos, technika)
Dodany: 28-03-2012 10:10, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 06-05-2019 16:56