Zawodowcy
Technik elektryk
Technik elektryk (ang*-wyb)
Profil ten pozwala na podjęcie studiów na kierunkach elektrotechnicznych i elektrycznych politechnik. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej. Po ukończeniu tego kierunku absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: projektowanie prostych układów elektrycznych, wykonywanie instalacji elektrycznych i elektronicznych, instalowanie i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych, dokonywanie napraw urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem w zakresie niezbędnym do wykonania zadanej pracy. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć prace w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (szeroko pojęty przemysł, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, a także w zakładach rzemieślniczych i firmach wykonujących instalacje elektryczne.
Zawód: Technik elektryk (ang*-wyb)
Kwalifikacje: 1-ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Liczba miejsc: 20
Nauczane języki:
Pierwszy język
angielski od podstaw lub angielski kontynuacja
Drugi(e) język(i):
niemiecki od podstaw lub niemiecki kontynuacja
francuski od podstaw lub francuski kontynuacja
rosyjski od podstaw lub rosyjski kontynuacja
hiszpański od podstaw lub hiszpański kontynuacja
Punktacja:
Minimalna liczba punktów: 50
Maksymalna liczba punktów: 200
Przedmioty punktowane:
1. j. polski,
2. matematyka,
3. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. angielski, wos, technika)
4. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy, wos, technika)
Dodany: 28-03-2012 10:08, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 06-05-2019 16:55