Zawodowcy
Technik mechanik - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
Technik mechanik - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

W ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi uprawnienia:

      • Kurs - Spawacz spoin pachwinowych blach, metoda spawania 135 (MAG) lub metoda TIG,
      • Kurs - Operator programista obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC. 

Absolwent uzyskuje wiedzę praktyczną i uprawnienia w zakresie spawalnictwa oraz obrabiarek sterowanych numerycznie. Jest przygotowany do pracy w przemyśle maszynowym oraz w innych dziedzinach przemysłu w zakresie utrzymania ruchu. Posiada kompetencje do pracy w branży motoryzacyjnej.

Profil o specjalności Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń pozwala na podjęcie studiów na kierunkach mechanicznych, samochodowych, mechatronicznych, automatyki i robotyki.

Celem kształcenia w zawodzie technik mechanik jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo–instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu wytwarzania maszyn i urządzeń, przeprowadzanie kontroli jakości wykonania wyrobów i usług, instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji, eksploatowanie maszyn i urządzeń, projektowanie prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji technicznej, sporządzanie kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń, prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej oraz sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizujący i nadzorujący przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, konserwujący maszyny i urządzenia techniczne..

Zawód:

Technik mechanik (ang*-wyb)
Kwalifikacje: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Liczba miejsc: 20
Nauczane języki:
Pierwszy język
angielski od podstaw lub angielski kontynuacja
Drugi(e) język(i):
niemiecki od podstaw lub niemiecki kontynuacja
francuski od podstaw lub francuski kontynuacja
rosyjski od podstaw lub rosyjski kontynuacja
hiszpański od podstaw lub hiszpański kontynuacja
Punktacja:
Minimalna liczba punktów: 50
Maksymalna liczba punktów: 200
Przedmioty punktowane:
1. j. polski,
2. matematyka, 
3. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. angielski, wos, technika)
4. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy, wos, technika)
Dodany: 28-03-2012 10:06, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 17-04-2020 11:20