Zawodowcy
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych

W ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi następujące uprawnienia:

1. Kurs prawa jazdy kategorii B.

Uczniowie po uzyskaniu wykształcenia w kierunku mechanik pojazdów samochodowych są przygotowani do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, mogą kontrolować stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz regulować i sprawdzać działanie pojazdu jako całości za pomocą nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych. Ponadto uczniowie w trakcie trwania nauki mają możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B.
Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.

Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych 
Kwalifikacje: 1-MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Liczba miejsc: 16
Nauczane języki:
Jeden język do wyboru

angielski od podstaw lub angielski kontynuacja

Punktacja:
Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200
Przedmioty punktowane:
1. j. polski,
2. matematyka,
3. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. angielski, wos, technika)
4. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy, wos, technika)
Dodany: 27-03-2012 00:20, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 06-05-2019 16:42