Zawodowcy
Technik programista
Technik programista

Technik programista jest nowym kierunkiem wprowadzonym przez Ministerstwo Edukacji od 1 września 2019r.
Technik programista w „Górniku” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy, pracodawców sektora IT oraz instytucji otoczenia biznesu, którzy zgodnie potwierdzają wyraźny deficyt kandydatów do pracy w zawodzie programisty, wykształconych na poziomie szkoły technicznej oraz konieczność wypełnienia wolnych miejsc na rynku pracy właśnie na stanowiskach związanych z tworzeniem i administrowaniem stronami WWW; tworzeniem i administracją oraz użytkowaniem relacyjnych baz danych; programowaniem aplikacji internetowych; tworzeniem i administracją systemami zarządzania treścią jak również w zakresie projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe matematyka, algorytmika.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Zawód:

Kwalifikacje: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Liczba miejsc: 32
Nauczane języki:
Pierwszy język
angielski od podstaw lub angielski kontynuacja
Drugi(e) język(i):
niemiecki od podstaw lub niemiecki kontynuacja
francuski od podstaw lub francuski kontynuacja
hiszpański od podstaw lub hiszpański kontynuacja
rosyjski od podstaw lub rosyjski kontynuacja
Punktacja:
Minimalna liczba punktów: 100
Maksymalna liczba punktów: 200
Przedmioty punktowane:
1. j. polski,
2. matematyka,
3. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. angielski, wos, technika)
4. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy, wos, technika)

Dodany: 28-04-2019 15:10, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 13-04-2021 13:06