Zawodowcy
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (ang*-wyb)
Profil ten pozwala na podjęcie studiów na kierunkach projektowania procesów graficznych. Kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej przewiduje m.in. realizację następujących przedmiotów zawodowych: materiałoznawstwo, pracownia procesów cyfrowych, cyfrowe technologie graficzne, maszyny i urządzenia cyfrowe, pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego, pracownia projektów reprodukcyjnych, działalność poligraficzno-medialna, zajęcia praktyczne. Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć np. publikacji multimedialnych czy projektowania mediów graficznych. Do zadań technika  grafiki i poligrafii cyfrowej należy projektowanie i przygotowywanie różnorodnych materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać obsługę programów graficznych oraz budowę maszyn drukarskich. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary obrabianych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Absolwent tego kierunku kształcenia ma duże możliwości podjęcia ciekawej pracy. Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej, redakcjach gazet oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, kolorowych czasopism oraz książek.
Zawód:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Kwalifikacje: 1-PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Liczba miejsc: 32
Nauczane języki:
Pierwszy język
angielski od podstaw lub angielski kontynuacja
Drugi(e) język(i):
niemiecki od podstaw lub niemiecki kontynuacja
francuski od podstaw lub francuski kontynuacja
rosyjski od podstaw lub rosyjski kontynuacja
hiszpański od podstaw lub hiszpański kontynuacja
Punktacja:
Minimalna liczba punktów: 80
Maksymalna liczba punktów: 200
Przedmioty punktowane:
1. j. polski,
2. matematyka,
3. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. angielski, wos, technika)
4. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy, wos, technika)
Dodany: 28-03-2012 10:32, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 11-04-2021 19:53