Zawodowcy
Technik pojazdów samochodowych
Technik pojazdów samochodowych (ang*-wyb)

W ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi następujące uprawnienia:

  1. 1. Kurs prawa jazdy kategorii B,
  2. 2. Kurs diagnosty samochodowego.

Profil ten pozwala na podjęcie studiów na kierunkach mechanicznych związanych z budową silników i pojazdów samochodowych. Zawód kształcący specjalistów z dziedziny budowy, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu eksploatacji, diagnostyki i naprawy współczesnych pojazdów samochodowych, których praca sterowana jest elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Technik pojazdów samochodowych dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców. Absolwent szkoły  jest przygotowany do organizowania i wykonywania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, dokonywania oceny ich stanu technicznego i ustalania przyczyn niesprawności. Potrafi prowadzić dokumentację związaną z eksploatacją samochodów, realizować usługi motoryzacyjne. Absolwent ma szansę zatrudnienia w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli i salonach sprzedaży pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Zawód: Technik pojazdów samochodowych (ang*-wyb)
Kwalifikacje: 1-MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
2-MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Liczba miejsc: 32
Nauczane języki:
Pierwszy język
angielski od podstaw lub angielski kontynuacja
Drugi(e) język(i):
niemiecki od podstaw lub niemiecki kontynuacja
francuski od podstaw lub francuski kontynuacja
rosyjski od podstaw lub rosyjski kontynuacja
hiszpański od podstaw lub hiszpański kontynuacja 
Punktacja:
Minimalna liczba punktów: 50
Maksymalna liczba punktów: 200
Przedmioty punktowane:
1. j. polski,
2. matematyka, 
3. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. angielski, wos, technika)
4. max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy, wos, technika)
Dodany: 28-03-2012 10:13, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 17-04-2020 12:53