Rodzice i uczniowie są proszeni o bieżące informowanie wychowawców klas o ewentualnych przypadkach problemów z realizacją obowiązkowej edukacji zdalnej. 

Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość. 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie nie powinni wychodzić z domów i spotykać się z innymi osobami. Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zawodowcy
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców